Algemene voorwaarden Triple A Accountants B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TRIPLE A ACCOUNTANTS B.V.

Hier vind u het Model algemene voorwaarden van de NBA zoals door ons kantoor wordt gebruikt. Model Algemene Voorwaarden NBA 2013 © Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.

Middels de volgende link kunt u de algemene voorwaarden als Pdf uitprinten of opslaan: Algemene voorwaarden Triple A Accountants BV vanaf 2013